محاضرة الأستاذة براهمي فضيلة « WebTV – Université de Bejaia

Description

محاضرة الأستاذة براهمي فضيلة

Publié, le: jeudi 28 avril 2011

Nombre de vue: 3421 Vues

الموضوع التسيير المفوض للمرافق العامة معادلة متزايدة نحو المنافسة أم اللاحتكار
Thème : La gestion déléguée de services publics à des personnes privées
Faculté de droit et de sciences politique, université Abderrahmane MIRA de Béjaia
Date : 27-28-avril-2011

Les commentaires sont fermés.

محاضرة الأستاذة براهمي فضيلة

Tags: ,