Mr.MEBARKI « WebTV – Université de Bejaia

Articles relatifs à ‘Mr.MEBARKI’

20:48
محاضرات مقدمة من طرف الأستاذ مباركي تهامي  محضر قضائي بمجلس تبسة

محاضرات مقدمة من طرف الأستاذ مباركي تهامي محضر قضائي بمجلس تبسة

عنوان المحاضرة التشريع على مهنة المحضر القضائي
الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ناحية الشرق و بالتنسيق مع الغرفة الوطنية و مجلس قضاء بجاية تنظم ملتقى علمي جهوي تحت عنوان
مخاطر مهنة المحضر القضائي
كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان مبرة بجاية
التاريخ 09 ماي 2015