MIMOUNE Kheira « WebTV – Université de Bejaia

Articles relatifs à ‘MIMOUNE Kheira’

8:13
Conférence animée par: MIMOUNE Kheira, Enseignante, Université de Chlef

Conférence animée par: MIMOUNE Kheira, Enseignante, Université de Chlef

Thème: “الحماية الدبلوماسية للرعايا الجزائريين في الخارج من الآثار الناتجة عن التلوث البيئي بين الاتفاقيات الدولية والعمل الدولي”
كلية الحقو ق والعلوم السياسية
Université Abderrahmane MIRA, Bejaia,
Date: Lundi 05 novembre 2018