ABDENNABI Mustapha « WebTV – Université de Bejaia

Articles relatifs à ‘ABDENNABI Mustapha’

8:45
Conférence animée par: ABDENNABI Mustapha, Enseignant, Université de Ghardaia

Conférence animée par: ABDENNABI Mustapha, Enseignant, Université de Ghardaia

Thème: “آليات حماية الجزائريين في الخارج من خلال العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
كلية الحقو ق والعلوم السياسية
Université Abderrahmane MIRA, Bejaia,
Date: Lundi 05 novembre 2018